Tjänsten kostar 900kr

Avbeställningsrättigheter

Vid den tidpunkten du lämnade in din ansökan till oss online eller via telefon, tillhandahålls de att du har samtyckt till att vi omedelbart börjar behandla din ansökan och att vi tillhandahåller våra tjänster. Som ett resultat har du inte rätt att säga upp enligt lagen om konsumentskydd, ”Bestämmelserna om konsumentavtal (information, avbokning och ytterligare avgifter) 2013”. Detta beror på att du i enlighet med ”Förordning 36 (1) (a) och 37 (1) (a)” förlorar din rätt att avbryta om du samtycker till att vi kan börja tillhandahålla våra tjänster. villkor

Äganderätt

Webbplats usesta.se ägs och används av translesta. Om du inte samtycker till att vara bunden av och följa dessa användarvillkor, vänligen inte komma åt eller använda denna webbplats.

Säkerhet

Vi förbehåller oss rätten, från tid till annan, utan föregående meddelande, att: (a) ändra och / eller införa nya och / eller ytterligare säkerhetsåtgärder; (b) tillfälligt ta bort och / eller begränsa åtkomst till denna webbplats för vissa personer; och (c) göra vad vi anser nödvändigt för att upprätthålla säkerheten och integriteten på denna webbplats och informationen i webbplatsens databaser.

Exakthet och innehåll

Vi använder tillfredsställande skicklighet och omsorg när vi sammanställer information som finns tillgänglig på denna webbplats. Det kan dock finnas viss information som har sammanställts och / eller tillhandahållits oss av en tredje part som inte är medlem i vårt nätverk. “Usesta.se” tar inget ansvar för riktigheten i information som tillhandahålls av sådana tredje parter. Fel och utelämnanden som kan hittas i den tillgängliga informationen på och via denna webbplats kan bero på ett antal faktorer som är inbäddade i alla internetrelaterade system och som ligger utanför vattnet som vi rimligt kan kontrollera. Till exempel kan information påverkas av dataprogramvara eller hanteringsfel eller dataöverföringsfel. villkor

Begränsad licens och äganderätt

Begränsningar tillåter dig att ladda ner innehåll från denna webbplats till en persondator och skriva ut en kopia av detta innehåll för din personliga, icke-kommersiella användning, under förutsättning att alla upphovsrätt, varumärken och andra äganderätt inte ändras. Om inte uttryckligen och specifikt tillåts i användarvillkoren är det strängt förbjudet att lagra översättningar, vidarebefordringar, utskick eller annan användning av material på denna webbplats och i dess databaser på någon webbplats eller andra medier. Du är också förbjuden att: (a) kopiera denna sida eller någon del av den till någon annan webbplats; eller (b) kopiera den här sidan till en annan server; eller (c) använda automatiserade tekniker för bildkopiering för att få någon form av information från denna webbplats.

Tillståndet för denna begränsade licens är villkorad av ditt samtycke och samtycke till alla dessa användarvillkor. Programvara (om tillgänglig) för nedladdning från denna webbplats ägs eller licensieras till oss. Du får endast använda sådan mjukvara i enlighet med reglerna för slutanvändarlicensen för denna programvara eller, om ingen sådan licens finns, har du en icke-exklusiv, icke överförbar licens för att använda den här programvaran enligt villkoren för användning av denna hemsida. All upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, som på något sätt kan vara relaterade till denna webbplats (inklusive men inte begränsat till de som rör dess innehåll, varumärke och tjänster, programvara och allt annat material tillgängligt på och genom den) som har inte beviljats till dig enligt dessa användarvillkor reserveras här uttryckligen för Usesta.se eller för alla andra varumärken, namn och logotyper som kan hittas på denna webbplats för respektive ägare.

Skiljande

Om en eller flera av villkoren i dessa användarvillkor bedöms ogiltiga av en domstol, domstol eller annat behörigt juridiskt forum, eller på annat sätt bedöms omöjligt att tillämpa, ska beslutet inte ogiltiga resten av dessa användarvillkor. Dessa villkor måste därför bedömas som ändrade genom att anpassa sådana villkor för att bli lagliga och tillämpliga samtidigt som deras avsikt bibehålls, eller om detta inte är möjligt genom att ersätta dem med andra villkor som är lagliga och tillämpliga. Alla ogiltiga eller inte tillämpliga villkor ska vara separata från dessa villkor på ett sådant sätt att den rättsliga giltigheten eller tillämpningen av de återstående villkoren i fråga inte påverkas

Återbetalningsvillkor

Vi ger inte ut återbetlaning. Blir du inte godkänd så har vi inget med det att göra. vi är en konsultation och kan inte bestämma om du blir godkänd till att komma in i landet eller inte.

Förnekande och begränsning av ansvar

(A) Med förbehåll för reglerna i punkt d nedan, men annars i den utsträckning som tillåts enligt lag, utesluter vi och är inte ansvariga för förlust av skador och ansvar (orsakade eller inte av vår vårdslöshet) för vårdslöshet , all dataförlust / skada på data, all vinstförlust, alla möjligheter och goodwill, alla indirekta konsekvenser och förluster som uppstår till följd av brottet eller skador som uppstår från eller i samband med användning av denna webbplats och / eller informationen på den, eller tjänster tillhandahålls genom det, dock uppstod det genom avtal, överträdelse (inklusive försummelse) och även om de var rimligt förutsägbara eller om vi blev medvetna om möjligheten till sådana förluster / skador / ansvar

(B) Ingenting i dessa användarvillkor ska begränsa vårt ansvar för:

 (i) förlust av eller dödsskada eller personskada orsakad av vår vårdslöshet; eller 

(ii) bedrägliga felrepresentationer av oss eller de som är under vår kontroll (e) Om du använder denna webbplats som konsument ska inget i dessa användarvillkor på något sätt begränsa dina lagstadgade rättigheter.

(C)Förutom vad som anges i dessa användarvillkor, tillhandahålls denna webbplats, dess innehåll och all användning du har av den utan några kritiska kommentarer eller garantier av något slag, uttryckta eller underförstådda, och vi förnekar sådana kommentarer eller garantier i den utsträckning som tillåts enligt lag. Vi garanterar inte att information som finns eller tillhandahålls via denna webbplats är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Vi garanterar inte heller att denna webbplats (eller delar av den) alltid kommer att vara tillgänglig, fullt funktionell och fri från buggar och virus. Därför samtycker du till att det enda tillgängliga sättet för dig som bryter mot dessa villkor ska vara för vårt kontraktbrott enligt dessa användarvillkor. villkor

Leverans policy

 1. usesta.se är ett privat ESTA arkiverings- och databehandlingsbyrå från tredje part och det är inte anslutet på något sätt med USA: s regering.
 2.  Tjänst som erbjuds Indikation och mottagande av ESTA Visa Waiver-ansökningsdata Samma dags bearbetning och uppdatering av status Bekräftelse av resetillstånd levereras via e-post Uppdateringar och statuskontroller av ansökningsinformation i två år efter mottagandet av ESTA-godkännande 24/7 ESTA e-post och telefonisk kundsupport 
 3. Usesta.se garanterar inte att ansökningar kommer att accepteras, vi behandlar bara kundens applikationsdata och integrerar dessa i ESTAs CBP-system.

 • Kunden är ansvarig för att tillhandahålla giltig och korrekt applikationsinformation, usesta.se ansvarar inte för avvisade ansökningar på grund av icke-giltig och felaktig information som kunden har skickat in. 

 •  När ansökningsinformationen har lämnats in har usesta.se 72 timmar att behandla ansökan och ge uppdatering av information till kunden. Inga anspråk på bekräftade bekräftelser av resetillstånd accepteras förrän 72 timmar har gått efter att kunden har lämnat in sin information. Kunderna har rätt till fordran om de inte har fått ett bekräftelsedokument eller statusuppdatering efter 72 timmar. 

6- Ansökningar kan ställas på håll av CBP av flera skäl. Om detta är fallet kommer en kundtjänstrepresentant att kontakta kunden för att samordna en möjlig lösning på problemen. Detsamma gäller om ansökan har avslagits.

7-Tjänsterna som tillhandahålls här är relaterade till inlämning av ESTA-ansökningar. Kostnaden för behandling av ansökningarna inkluderar alla serviceavgifter (upp till $ 81), som beror på sökandens plats. Vi har ingen koppling till den amerikanska regeringen eller ambassaden. Behandlingsavgiften inkluderar $ 14 på grund av den amerikanska regeringen att utfärda din ESTA. Du kan ansöka direkt på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Genom att köpa vår tjänst samtycker kunden till att betala en serviceavgift, som inkluderar en avgift på $ 14 som ska betalas av usesta.se för hans konto för tull- och gränsskydd och den amerikanska regeringen för ESTA. 

8- Kunden måste också ge uttryckligt tillstånd till usesta.se att behandla sin information och ansöka om sitt konto till CBP ESTA-systemet enligt vår integritetspolicy och CBP-sekretessförklaring på https: //esta.cbp. dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9- Kunden garanterar att han / hon har rätt och lagligt behörighet att betala med det specificerade kredit- eller betalkortet. usesta.se debiterar det angivna kreditkortet med en total avgift och är inte ansvarig för den olagliga användningen av kreditinformation som lämnas av kunden. Så snart vår “samma dag behandlingstjänst” är klar, detta inkluderar helger och helger, kommer vi bara leverera produkten till dig via e-post Vi rekommenderar starkt att du lägger till vår e-postadress (orders@usesta.se) till dina kontakter för att se till att vårt e-postmeddelande inte avvisas på grund av en fullsatt inkorg. Om du har några frågor angående vår leveranspolicy, vänligen kontakta oss via e-post (support@usesta.se). Vi svarar inom 24 timmar. Vår behandlingstjänst anses levereras till dig när den har skickats via e-post. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av din resetillstånd eftersom vissa flygbolag vill se en kopia vid incheckningen.

Hela överenskommelsen

Användarvillkoren tar över alla tidigare överenskommelser, arrangemang och uttalanden (utom för de där ansvarsskyldighet inte är undantagen) mellan oss vad gäller ditt användande av denna webbsida och utgör hela överenskommelsen mellan oss relaterande till dessa.

Ändring av användarvillkoren

Vi får då och då utan förvarning ändra, anpassa eller på annat sätt förändra dessa användarvillkor (pga säkerhets- lagliga eller föreskriftsenliga orsaker eller för att reflektera uppdateringar eller ändringar av våra tjänster eller funktionen av denn sida) . Ditt fortsatte användande av denna sida anses vara en acceptans av dessa ändrade villkor och du bör granska dem innan du fortsätter att använda denna sida.

Om oss

Denna sida är tillgängliggjord för dig av Translesta ltd och är www.us-esta.se.

Vi svarar på mail i mån av tid. Vi svarar inom en vecka. Mailen är contact@us-esta.se.

Diverse

Dessa villkor skall inte anses eller bedömas ar ett partnerskap, gemensamt företag eller anställningskontrakt mellan dig och oss.

Du får inte licenciera, kontraktera eller på annat sätt överföra någon av dina rättigheter enligt dessa användarvillkor utan vårt skriftliga medgivande på förhand.

Rubriker i dessa användarvillkor är endast för bekvämlighet och skall inte tas hänsyn till vid tolkning av dessa användarvillkor.

Avslutande

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart och utan förvarning blockera din tillgång till denna sida om vi i god tro anser att du inte har rättat dig efter användarvillkoren.

Rätt för tredje man

Ingen annan än du och vi har några rättigheter enligt kontrakten (Rätt för tredje man) Lag 1999 för att upprätthålla alla villkor i dessa användarvillkor oavsett om en sådan person eller enhet har identifierats genom namn som tillhörande en klass eller motsvarande en  specifik beskrivning. För att undvika tvivel skall ingenting i denna paragraf påverka rättigheterna för någon tillåten anvisad eller överförd person. villkor

Tillämplig lag

Användandet av denna sida styrs av bulgarisk lag och du medger oåterkalleligen att du underkastar dig alla fordringar eller tvister som har uppstått i relation till, ut av, eller i samband med denna sida. (och all användning du har av den eller tjänsterna och/eller tilffällen erbjudna genom den) till den icke exklusiva domsrätten för bulgariska domstolar.

Pass och Visum

Du måste konsultera den relevanta ambassaden eller konsulatet för denna information. Krav kan ändras och du bör kontrollera uppdateringar i god tid innan avresa. Vi beklagar att vi inte kan acceptera något som helst ansvar om du vägras ombordstigning på ett flygplan eller vägras inresa till vilket som helst land pga att du inte har ett korrekt pass, visum eller andra dokument som ett flygbolag, auktoritet eller land kräver. villkor

Hälsa: Rekommenderade vaccinationer för resande  kan ändras vid vilken tidpunkt som helst och du bör konsultera din läkare eller nuvarande rekommendationer innan din avresa. Hälsoregler för ditt semestermål kan du hitta i en hälsopamflett kallad “The Traveller’s Guide to Health” (T4). Det är ditt ansvar att se till attt du gör dig medveten om alla medicinska råd som har att göra med din resa.

Användarens användning av websidan och/eller de erbjudna tjänsterna erbjuds med fullständig förståelse för att de erbjudna tjänsterna inte sysselsätter sig med att ge råd och skall inte beaktas när du tar beslut gällande din resa. Informationen på websidan och/eller de erbjudna tjänsterna tillhandahålls utan garantier vad gäller tillförlitlighet, ändamålsenlighet, förenlighet med eller säkerhet av någon del av websidan och de erbjudna tjänsterna. Bolaget garanterar inte en oavbruten tillgång till websidan eller de erbjudna tjänsterna, inte heller att alla förklaringar på websidan är utan fel.

Policy för skydd av privatlivet

Denna policy för skydd av privatlivet visar hur vi använder den  på US-ESTA.SE.

Detta meddelande om skydd för privatlivet gäller endast för information som samlats in via denna websida. Meddelandet ger dig följande upplysningar:

 • Vilken personligt identifierbar information som samlas in från dig på denna websida, hur den används och med vilka den kan delas.
 • Vilka val som är tillgängliga för dig vad gäller användningen av dina uppgifter.
 • Hur du kan rätta till felaktig information.

Insamling, användning och delande av information

Vi är den enda ägaren till information som insamlats på denna websida.  Vi har endast tillgång till information som du frivilligt gav oss via e-post eller i direkt kontakt. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut denna information till någon. Vi kommer att använda informationen för att kunna ge svar till dig angående orsakerna till att du kontaktade oss. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon tredje part utanför vår organisation annat än nödvändigt för att fullfölja din beställning, t ex. för att mejla beställning eller genomföra betalning.

Din tillgång och kontroll över uppgifter 

Du kan välja att inte ha några kontakter från oss i framtiden. Du kan, genom att kontakta oss via e-post adressen på vår hemsida, närsomhelst göra följande: 

 • Ändra/korrigera alla uppgifter som vi har om dig.
 • Få oss att ta bort vilka som helst uppgifter som vi har om dig.
 • Kommunicera alla farhågor du har vad gäller vårt användande av dina uppgifter.

Säkerhet 

Vi vidtager försiktighetsåtgärder för att skydda dina uppgifter via websidan. Dina uppgifter till oss är skyddade både online och offline. När vi samlar in känsliga uppgifter (såsom kreditkortsuppgifter) är dessa uppgifter kodade och överförda till oss på ett säkert sätt. Du kan kontrollera detta genom att söka efter en bild av ett hänglås längst ner i din websökare, eller genom att titta efter “https” i början av adressen till websidan. Vi använder kodning för att skydda känsliga uppgifter som skickats in online. Vi skyddar också dina uppgifter online. Endast anställda som behöver uppgifterna för att kunna utföra ett specifikt arbete (till exempel för att kunna fakturera vår kundservice) har tillgång till personligt identifierbara uppgifter. Datorena/servrarna i vilka vi lagrar personligt identifieerbara uppgifter står i en säker omgivning. villkor

Beställningar

Vi begär obligatorisk information från dig för att fullfölja din beställning i enlighet med våra Villkor. Denna information används inte i marknadsföringssyfte. För att lämna in en beställning hos oss, måste du uppge personliga, kontakt- rese- och biometriska uppgifter (såsom ditt fullständiga namn, födelsedatum, adress, e-postadress, passuppgifter, reseuppgifter mm.) samt finansuppgifter (såsom ditt kreditkortsnummer, giltighetstid mm.). Om vi har problem med att genomföra din beställning kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att nå dig.

Cookies 

Cookies – webbkakor – är textfiler placerade på din dator för att samla in standard internetloggning och besökarnas beteendemönster. Denna information används för att spåra besökarnas användning på webbsidan och för att sammanställa webbsidans aktivitetsrapporter. Användning av webbkakor är inte länkad till någon personligt definierbar information på vår sida. Denna webbsida använder två typer av webbkakor: analytiska samt webbsidans webbkakor. Webbsidans kakfiler är viktiga för behandling av din beställning och användning av webbsidan. Du kan välja bort (opt-out) analytiska webbkakor genom att besöka följande länk:

Övriga Webbsidor

Vi använder betalningsföretag för att fakturera användare för varor och tjänster och ett e-postmeddelande företag för utskick av meddelanden. Dessa företag varken behåller, delar, lagrar eller använder dina identifierbara personuppgifter för några andra ändamål förutom för att kunna genomföra din beställning och de följer GDPR-dataskyddsregler där det krävs av lagen. villkor

Länkar

Där denna sida innehåller länkar till tredje mans websidor bör du vara medveten om att vi inte får kontrollera dessa sidor som kan nås via dessa länkar. Vi är inte ansvariga för innehållet eller skyddet för personlig information på sidor vilka vi inte kan kontrollera. Att en länk till en annan sida finns på vår websida betyder inte något som helst godkännande av några som helst varor, tjänster, åsikter eller något som helst material tillgängligt på sidor som vi inte kan kontrollera. Inte heller tar vi något ansvar för tredje mans åsikter (om det finns några) på eller genom denna sida. villkor

Om du tycker att vårt skydd för personligt identifierbara uppgifter inte är tillräckligt bör du kontakta oss per e-post: contact@usesta.se