Vad är Visa Waiver?

Visa Waiver-programmet

USAs Visa Waiver program tillåter resenärer med pass från utvalda Visa Waiver länder att besöka USA med en ESTA-reseauktoritet när du åker via luften eller över havet. Du måste fullfölja en ESTA-ansökan online innan du reser till USA. Du kommer troligtvis att fylla i Formulär I-94W vid USAs hamn eller under resans gång.

Om du inte har ett pass från ett Visa Waiver land är du inte godkänd för ESTA-programmet och kommer behöva ansöka om ett B-1 eller B-2 besöksvisum innan du reser till USA.

Du måste vara medborgare i ett Visa Waiver landet för att kunna resa till USA med ett ESTA-visum. Om du är permanent boende i ett sådan land, men inte medborgare, är du inte godkänd för ett ESTA-visum. För att bli ett Visa Wavier land måste landet vara godkänt som ett ”programland” av USAs Secretary of Homeland Security, som tillsammans med USAs Secretary of State kommer att ta beslutet.

Du kan inte resa under Visa Waiver-programmet om du:

  1.  Blivit nekad på din ESTA ansökan
  2.  Tidigare har nekats inresa till USA
  3. Tidigare har nekats visum till USA
  4. Någon gång blivit arresterad (även om arresteringen inte resulterade i en brottmålsdom)
  5.  Någon gång deporterats från USA
  6.  Om du vid ett tidigare besök stannat längre än du haft tillstånd till (även om det bara gäller en dag)

Dessa länder ingår i Visa Waiver